Gruzijos nacionaliniai parkai ir saugomos teritorijos

Gruzijos nacionaliniai parkai

Pirmasis Gruzijos nacionalinis parkas, pavadintas Saguramo nacionaliniu parku buvo įsteigtas 1973 metais, 1979 metais jis buvo reorganizuotas į Tbilisio nacionalinį parką, kuris vėliau buvo panaikintas.
Nacionaliniai parkai kuriami apsaugoti santykinai dideles, nacionalinės ar tarptautinės reikšmės, išsiskiriančias ypatingu gamtos grožiu, ekosistemas. Be to, nacionaliniai parkai yra svarbūs ekologinio turizmo vystymuisi, taip pat tarptautinei Gruzijos gamtos ir kultūrinio palikimo populiarizacijai.
1995 metais buvo įkurtas pirmasis Gruzijoje, atitinkantis tarptautinius standartus, Boržomi-Charagauli nacionalinis parkas. 1998 metais įkurtas Kolcheti (Kolchidos) nacionalinis parkas, 2003 metais - Tušeti ir Vašlovani nacionaliniai parkai, o 2006 metais - Mtirala nacionalinis parkas. Neseniai buvo įsteigti Mačachela ir Džavacheti nacionaliniai parkai, o Algeti, Saguramo ir Kazbegi valstybiniams draustiniams suteiktas nacionalinių parkų statusas. Ateityje planuojama išplėsti Kazbegi ir Algeti nacionalinius parkus, ir įkurti ledynų nacionalinį parką Pšavijoje ir Chevsuretijoje.

Šiuo metu Gruzijoje yra 10 nacionalinių parkų, jie užima 276723,7 tūkstančių hektarų plotą. Tarp jų: Algeti nacionalinis parkas, Boržomi-Charagauli nacionalinis parkas, Vašlovani nacionalinis parkas, Tušeti nacionalinis parkas, Kolcheti nacionalinis parkas, Mačachela nacionalinis parkas, Mtirala nacionalinis parkas, Kazbegi nacionalinis parkas, Tbilisio nacionalinis parkas ir Džavacheti nacionalinis parkas.

Gruzijos valstybiniai rezervatai

Gruzijoje yra 14 valstybinių rezervatų, jų plotas 140 672 ha. Pirmasis rezervatas įkurtas 1912 metais Lagodechi rajone. Rezervatuose galima lankytis tik mokslo ir ekologinio švietimo tikslais.
Valstybinai rezervatai kuriami saugoti gamtą, jos reiškinius, genetinius resursus; moksliniams tyrimams nedarantiems didesnės įtakos saugomai gamtai, taip pat aplinkos monitoringui.
Rezervatai kuriami tokio dydžio ir stovio teritorijose (ar akvatorijose), kurios leidžia saugoti gamtos objektus, be specialaus įsikišimo ar atstatymo, pirminiame ir dinaminiame pavidaluose.
Valstybinai rezervatai: Bacara-Babaneuri valstybinis rezervatas, Vašlovani valstybinis rezervatas, Boržomi valstybinis rezervatas, Tušeti valstybinis rezervatas, Kintriši valstybinis rezervatas, Lagodechi valstybinis rezervatas, Sataplia valstybinis rezervatas, Mariamdžvari valstybinis rezervatas, Kobuleti valstybinis rezervatas.

Gruzija

Gruzijos draustiniai

Iki 1996 metų Gruzijoje nebuvo nei vieno draustinio. 1997 metais iš kai kurių miško-medžioklės ūkių buvo sukurti draustiniai.
Dabar tuose draustiniuose, kurie anksčiau buvo miško-medžioklės ūkiais, su specialiais leidimais įkurti medžioklės ūkiai. Tai draustiniai: Gardabani, Iori, Čačuni, Korugi. Dabar Gruzijoje yra 18 draustinių, jų plotas 66 449 tūkstančių ha.
Draustiniai: Adžameti draustinis, Bugdašeni draustinis, Gardabani draustinis, Tetrobi draustinis, Ilto draustinis, Iori draustinis, Karcachi draustinis, Kacoburi draustinis, Lagodechi draustinis, Madatapa draustinis, Nedzvi draustinis, Sataplia draustinis, Suldini draustinis, Kobuleti draustinis, Koburgi draustinis, Kcia-Tabackuri draustinis, Čačuni draustinis, Chančala draustinis.

Saugomi kraštovaizdžiai

Pirmasis Gruzijoje - Tušeti saugomas kraštovaizdis (31 518 tūkstančių ha.) įkurtas 2003 metais, 2009 metais įkurtas Kintriši saugomas kraštovaizdis (3190 tūkstančių ha.). Šio tipo saugomose teritorijose leidžiami gamtos resursų naudojimas ir ekoturizmas. Saugomus kraštovaizdžius valdo vietinio municipaliteto paskirta administracija ir Saugomų teritorijų agentūra.
© 2015 J.D.Endriukaitis