Cinarechi

Cinarechi (წინარეხი) - kaimas Trialeti kalnagūbrio šiaurinėse prieškalnėse, prie Kavtura upės, 720 m aukštyje, 17 km į pietryčius nuo Kaspi. 429 gyventojai (2002).
Kaime ir jo apylinkėse yra viduramžių Botti, Dzudzuchati, Šv.Elias, Sakurtchisi Išganytojo ir Šv.Giorgi, Čadristavi, Šv.Tevdore, Tckruti, Džvarpatiosni cerkvės, Maghalaant ir Dievo Motinos cerkvių kompleksai, Tavkavti tvirtovė ir Šv.Giorgi cerkvė, kunigaikščio Mardžanidze namas-rūmai.
Dievo Motinos cerkvės kompleksas (ღვთისმშობლის ეკლესიის კომპლექსი) yra Cinarechi kaimo viduryje. Vėlyvųjų viduramžių kompleksą sudaro: Dievo Motinos cerkvė, bokštas, varpinė ir siena (išliko tik pietinė jos dalis).
Užrašas ant cerkvės (8,42x5,5 m) rytinės sienos byloja, kad cerkvę 1588 metais pastatė Barnabas Pavnelisšvili.

Kunigaikščių Mardžanidze namas-rūmai (მარჯანიძეების სახლი-დარბაზი) yra senojoje kaimo dalyje, netoli Nekaltosios Marijos cerkvės. Rūmai pastatyti iš tašytų akmenų XVIII-XIX amžiuje. Rūmus sudaro gyvenamasis kambarys (6,2x6 m), virtuvė (3,85x3,8 m) ir kepykla (3,5x5,5 m).
Čadristavi cerkvė (ჩადრისთავის საყდარი) yra kalno šlaite, Cinarechi kaimo pietvakariniame pakraštyje. Vėlyvaisiais viduramžiais iš smiltainio ir riedulių pastatyta cerkvė (7,5x5,35 m) dabar sugriuvusi. Išliko tik 1-2 m aukščio sienos.
Šv.Tevdore cerkvė (წმ.თევდორეს ეკლესია) stovi ant kalvos šiaurinėje kaimo dalyje. Ankstyvųjų viduramžių cerkvė (6,75x4,3 m) pastatyta iš akmens gabalų, smiltainio riedulių ir plytų.

Magalaant vienuolynas Magalaant vienuolynas Magalaant vienuolynas
Magalaant vienuolynas Magalaant vienuolynas Magalaant vienuolynas
Author:dzeglebi.ge Author:Nikoloz Davreshidze Author:Ivane Goliadze

Magalaant cerkvės kompleksas (მაღალაანთ ეკლესიის კომპლექსი) yra Kavturi upės kairiajame krante, kalno šlaite, prie kelio į Kvatachevi vienuolyną, 2 km į pietus nuo Cinarechi. Kompleksas gerai matosi nuo kelio, iš toli.
Kompleksą sudaro: Magalaant cerkvė, Solomono Magaladze varpinė, Papua Magaladze kripta ir bokštas, sienų ir bokšto griuvėsiai, vaistinė, kiti pastatai už komplekso sienų.

Gruzija

Komplekso pavadinimas kilo nuo kunigaikščių Magaladze (Magalašvili) pavardės. Kunigaikščiai Magaladze buvo artimi karališkiesiems rūmams ir cerkvei, aktyviai dalyvavo politinėje veikloje. Didžiausią savo galybę jie pasiekė XVII amžiaus antrojoje pusėje. Tuo metu Papua Magaladze Cinarechi apylinkėse pastatė dvejus rūmus, ekonomiškai išvystė savo valdas, atstatė kaimus, pilis ir bokštus, pastatė kriptą. Jo sūnus, Nicholas Sveticchoveli Magaladze, buvo garsus šventikas, jis minimas užraše ant lango prie Sveticchoveli katedros altoriaus. 1764 metų istoriniame dokumete rašoma: "Cinarechi Magalašvili Charaba rūmai sudeginti".

Magalaant cerkvė, Betliejaus Mergelės cerkvė (12,2x10,6 m) pastatyta iš kruopščiai apdirbtų geltono smiltainio blokų, struktūrinės cerkvės dalys (kolonos, kapiteliai, arkos, durų arka ir kt.) pastatytos iš tašytų akmenų. Cerkvė turi tris langus, dideles duris šiaurinėje jos pusėje, jos sienas puošia raižiniai akmenyje. Pietinėje cerkvės pusėje yra priestatas.
Užrašas ant rytinės cerkvės sienos byloja, kad Magalaant cerkvę 1677 metais suremontavo Nicholas Magaladze. 1937-41 metais cerkvė restauruota, kai kurios jos dalys pakeistos.
Cerkvės viduje išliko dviejų, skirtingo laikotarpio, tapybos sluoksniai. Pirmasis tapybos sluoksnis yra aukšto lygio - kruopščiai turkio, mėlyna, raudona ir ochros spalvomis nutapytos detalės (šarvai, drabužiai). Antrojo sluoksnio tapyba išliko ant altoriaus, ikonostaso ir ant šiaurinės sienos. Prie ikonostaso, iš šiaurinių durų pusės, yra Nicholas Magaladze motinos Helen atvaizdas. Pagal užrašą graikų kalba prie jo, atvaizdas nutapytas po jos mirties (1681 m.).
Į pietus nuo cerkvės stovi Solomon Magaladze varpinė. Trijų aukštų varpinė (5x5 m) pastatyta 1716 metais (yra užrašas) iš tašytų akmenų ir plytų. Varpinę puošia reljefinis, akmenyje raižytas kryžius, ant vakarinės sienos - bareljefas išraižytas raudoname akmenyje.

Papua varpinė-kripta anksčiau buvo koplyčia, Papua Magaladze mirus (1681 m.) perstatyta į laidojimo kriptą. Dviejų aukštų varpinė-kripta (3,72x3,7 m) pastatyta XVI-XVII amžiuje. Kriptos viduje išliko XVII amžiaus antrosios pusės dideli freskų fragmentai.
Papua Magaladze bokštas (Aukštutinis bokštas) pagal užrašą ant šiaurės rytų sienos pastatytas 1679 metais. Bokštas (6x6 m, 13 m aukščio) pastatytas iš akmenų gabalų ir plytų. Bokštas buvo penkių aukštų, dabar pažeistas, šiaurės rytų pusėje viršutinis jo kampas kiek agriuvęs, langai ir durys netekusios originalių formų, išlikusi tik dalis ketvirtojo aukšto. Pietrytinėje bokšto sienoje yra nedidelis akmeninis blokas, kuriame išraižyta scena - Šv.Jurgis nuduria drakoną. Pietvakarinėje sienoje yra rausvas akmuo, kuriame išraižytas tigras ir elnias.
Vaistinė (3,35x3,2 m) yra 300 m į pietvakarius nuo Papua Magaladze bokšto. Vaistinė pastatyta iš akmens gabalų, stipriai apgriuvusi: nugriuvęs stogas, apgriuvusios sienos. Viduje yra stačiakampis baseinas, į kurį vanduo buvo tiekiamas vamzdžiais.
Kompleksas labai įdomus, jį tikrai verta apžiūrėti pakeliui į Kvatachevi vienuolyną.

Sakurtchisi cerkvė (საკურთხისის ეკლესია) yra prie negyvenamo Sakurtchisi kaimo kapinių, 8 km į pietus nuo Cinarechi. Pagal stilistinę analizę cerkvė pastatyta IX-X amžiuje. Labai apgriuvusi cerkvė (8,5x4,7 m.) pastatyta iš įvairaus dydžio akmens gabalų.
Sakurtchisi Šv.Giorgi cerkvės (საკურთხისის წმ. გიორგის ეკლესია) griuvėsiai yra 0,4 km į pietus nuo negyvenamo Sakurtchisi kaimo, 10 km į pietus nuo Cinarechi. Pagal stilistinę analizę cerkvė pastatyta vėlyvuosiuose viduramžiuose. Cerkvė (5,3x3,8 m) pastatyta iš smiltainio, išliko tik apatinės jos sienų dalys.
Botti Dievo Motinos cerkvė (ბოტისის ღვთისმშობლის ეკლესია) yra apleistame Botti kaime, 7 km į pietvakarius nuo Cinarechi. Labai abgriuvusi nedidelė (5,7x4,5 m) cerkvė pastatyta iš skirtingo dydžio akmens gabalų vėlyvaisiais viduramžiais.
Dzudzuchati cerkvė (ეკლესია ძუძუხატი) stovi ant miškingo kalno šlaito, 4 km į pietus nuo Cinarechi, prie kelių į Paratisi ir Kvatachevi sankryžos. Labai apgriuvusi, nedidelė (7x5 m) cerkvė pastatyta iš akmenų gabalų X-XI amžiuje.

Tavkavti tvirtovė (თავკავთის ციხე) yra apie 8 km į pietus nuo Cinarechi, ant kalnagūbrio skiriančio Kavturi ir Botisisklebi upes. Pradžioje buvo pastatyta tvirtovė, vėliau ant stataus kalno šlaito buvo išlyginta aikštelė, kurioje pastatyta Šv.Giorgi cerkvė. Be cerkvės yra ir kitų pastatų griuvėsiai.
Stipriai apgriuvusi tvirtovė (70x25 m) pastatyta viduramžiais iš didžiulių įvairaus dydžio smiltainio gabalų, vietomis jos sienas sudaro natūralios uolos. Tvirtovė yra pačiame kalnagūbrio viršuje, kildama, tęsiasi iš pietų į šiaurę.
Pagal stilistinę analizę Šv.Giorgi cerkvė (14,5x8,5 m) pastatyta iš kruopščiai aptašytų smiltainio blokų XIII amžiuje. Cerkvė apgriuvusi, jos sienos dekoruotos akmenyje išraižytais ornamentais. Cerkvės viduje, apatinėje altoriaus dalyje, išliko XIV-XV amžiaus freskos.
Šv.Elias cerkvės (ელიას ეკლესია) griuvėsiai yra kalno šlaite, miške, 2 km į pietvakarius nuo Cinarechi. Cerkvė (7x6 m) pastatyta iš didelių uolų nuolaužų X-XI amžiuje.
Ckruti cerkvės (წყრუთის საყდარი) griuvėsiai yra 4 km į pietus nuo Cinarechi, prie apleisto Ckruti kaimo. Cerkvė (7,5x4,5 m) pastatyta vėlyvaisiais viduramžiais iš akmens gabalų. Išliko tik apie 2,5 m aukščio sienos.
Džvarpatiosni cerkvės (ჯვარპატიოსნის ეკლესია) griuvėsiai yra 3 km į šiaurę nuo Cinarechi. Cerkvė (11,7x6,4 m) pastatyta vėlyvaisiais viduramžiais iš akmens gabalų.

© 2016 J.D.Endriukaitis