Vere tvirtovė

Vere tvirtovė (ვერეს ციხე), Azrati pilis yra ant aukšto kalno Vere upės ir nedidelio dešiniojo Tana upės intako takoskyroje, 1,7 km į pietus-pietryčius nuo Gardateni kaimo.
Tvirtovę galima pasiekti gruntkeliu atsišakojančiu nuo kelio į Didi Ateni. Gruntinis kelias prasideda Patara Ateni kaimo pietiniame gale, eina į rytus nedidelio dešiniojo Tana upės intako slėniu. Už 2,3 km nuo jo į kairę atsišakoja keliukas vedantis į kalną, prie tvirtovės. Nuo posūkio iki tvirtovės 0,5 km.

Vere tvirtovė Vere tvirtovė Vere tvirtovė
Vere tvirtovė Vere tvirtovė Vere tvirtovė
Author:nikusha Author:nikusha Author:nikusha

Tvirtovė stovėjo strategiškai svarbioje vietoje, kontroliavo du slėnius. Tvirtovės istorija labai panaši į Ateni tvirtovės, esančios netoliese, istoriją. Tvirtovė pastatyta IX-X amžiuje. X amžiuje Vere tvirtovė priklausė eristavams Bagvaši-Liparit, jie į Vere iš Kldekari tvirtovės perkėlė savo rezidenciją. Nuo XI amžiaus vidurio iki XVI amžiaus tvirtovė priklausė Gruzijos arba Kartli karaliams. 1554 metais Irano šachas Tamaz užėmė tvirtovę, tai jam atvėrė kelią į Ateni tvirtovę, kur slėpėsi Kartli karaliaus Luarsab motina ir kiti karalystės kilmingi asmenys.

XVII-XVIII amžiuse tvirtovė priklausė kunigaikščiams Cicišvili. 1638 metais kunigaikščiai sukilo prieš Irano vasalą Kartli karalių Rostom. Vere tvirtovės gynybai vadovavo kunigaikštis Nodar Cicišvili. Karaliui apgulus tvirtovę Cicišvili pabėgo. Karalius Rostom užėmė ir sugriovė Vere tvirtovę.

Vere tvirtovė Vere tvirtovė Vere tvirtovė
Vere tvirtovė Nuo Vere tvirtovės Nuo Vere tvirtovės
Author:nikusha Author:nikusha Author:nikusha

Nemaža tvirtovė (44,6 m ilgio, nuo 6 iki 14,8 m pločio) pastatyta iš akmenų. Tvirtovė apgriuvusi - išliko tik apatinė 4-5 m aukščio sienų dalis. Tvirtovės rytiniame ir vakariniame galuose buvo skirtingų dydžių ir formų bokštai. Iš rytinio bokšto išliko tik pamatai, vakarinis bokštas elipsės plano. Apatiniame bokšto aukšte yra plačios arkos formos durys į tvirtovės sieną, po juo skliautuotas rūsys. Kieme išilgai pietinės sienos yra didelis rezervuaras.

© 2016 J.D.Endriukaitis