Alazani baseino upės

Alazani upės baseinas

Alazani (ალაზანი) - upė Gruzijoje, Kachetijoje ir Azerbaidžane, Kura upės kairysis intakas. Upės ilgis 390 km, baseino plotas - 11 800 km². Vidutinis debitas prie Gruzijos-Azerbaidžano sienos 98 m³/s. Prasideda Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio rytiniame šlaite, aukštupyje teka į pietus Pankisi tarpekliu, prie Achmeta pasuka į pietryčius, teka plačiu Alazani slėniu, Gruzijos vyndarystės centru, teka Gruzijos-Azerbaidžano siena, Azerbaidžano teritorija ir įteka Mingəçevir vandens saugyklą. Upė maitinama gruntinių, lietaus ir sniego tirpsmo vandenų. Gruntiniai vandenys sudaro apie 40%, sniego tirpsmo ir lietaus - po 30% viso upės maitinimo. Aukštas vandens lygis upėje būna pavasarį ir vasaros pradžioje. Pavasarį upe nuteka 38.3%, vasarą - 29.1%, rudenį - 20.3%, žiemą - 12,3% viso metinio vandens kiekio. Upė neužšąla. Upės vandenys naudojami drėkinimui. Didžiausi intakai: kairieji - Stori, Lopota (33 km, 263 km², 6,58 m³/s), Intsoba (22 km, 83 km², 1,26 m³/s), Čelti (28 km, 144 km², 3,74 m³/s), Durudži (27 km, 103 km², 1,06 m³/s), Avanischevi (28 km, 185 km²), Kabali (41 km, 391 km²), Matsimisckali (39 km, 326 km²), Gišisckali (Agričai); dešinieji - Ilto (43 km, 337 km², 6,5 m³/s), Turdo (32 km, 114 km²), Kisischevi (37 km, 142 km², 1,45 m³/s), Čermischevi (35 km, 154 km², 1,8 m³/s).

Plaukimą galima pradėti nuo Birkiani, aukščiau upė keletoje vietų patvenkta, pastatytos mažosios hidroelektrinės. Pirmus 10 km upė teka protakomis, vagoje akmeningos rėvos, srovė pakankamai stipri. Sudėtingumas neviršija WW 2.
Sekantys 20 km, iki Achmeta, srovė dar greita, upė teka protakomis, vagoje žvyro rėvos ir seklumos. Sudėtingumas neviršija WW 1+/2-. Bendras upės plotis prie Achmeta siekia 100 m.
Nuo Achmeta iki kelio Telavi-Kareli tilto apie 40 km, vidutinis nuolydis 5 m/km. Srovė dar pakankamai greita, upė siauresnė. Žvyro rėvas vis dažniau keičia žvirgždo rėvos. Sudėtingumas apie WW 1/1+. Miškas krantuose yra tik keliose vietose.
Nuo kelio Telavi-Kareli tilto iki kelio Cnori-Lagodechi tilto apie 80 km, vidutinis nuolydis 1-1,5 m/km. Upė vietomis išplatėja iki 100 m, atkarpos pabaigoje tik iki 50 m. Krantai ir upės dugnas dumblėti, vagoje daug kerplėšų. Antroje atkarpos pusėje upė pradeda vingiuoti. Krantai beveik bemiškiai.

Alazani upė Pankisi tarpeklyje Alazani upė prie Alvani Alazani upė
Alazani upė Pankisi tarpeklyje Alazani upė prie Alvani Aragvi upė netoli žiočių
Author:Kistiy-Mohk Author:Archil Kikvadze Author:Wuschel

Stori (სტორი) - upė Gruzijoje, Kachetijoje, Telavi municipalitete, kairysis Alazani upės intakas. Upės ilgis 38 km, baseino plotas - 281 km². Vidutinis debitas žiotyse 9,55 m³/s. Prasideda Didžiojo Kaukazo pietiniuose šlaituose, 2950 m aukštyje. Teka į pietus pro Lečurri, Pšaveli ir Laliskuri kaimus. Upės tarpekliu (aukštai virš upės) eina kelias į Omalo, Tušetiją. Didžiausi intakai: Ešmakis Gele, Svianaschevi, Čontischevi, Čachurischevi, Čečakvischevi. Upė maitinama gruntinių, lietaus, sniego tirpsmo vandenų. Aukštas vandens lygis upėje būna pavasarį, žiemą upė nusenka.

Gruzija

Upė aukštupyje ir vidurupyje teka labai giliame tarpeklyje, vietomis - kanjone. Plaukimui, atrodo turėtų būti tinkama pavasarį, esant aukštam vandens lygiui. Upės sudėtingumas vietomis gali siekti WW 5.

Stori upė Stori upė Stori upė
Stori upė Stori upė Stori upė
Author:PlamenB Author:besik nibladze Author:eristo

Iori (იორი) - upė Gruzijoje ir Azerbaidžane, dešinysis Alazani upės intakas. Upės ilgis 320 km, baseino plotas - 4650 km². Vidutinis debitas 43 km nuo žiočių 12 m³/s. Prasideda pietiniuose Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio šlaituose, prie Borbalo viršūnės, 2600 m aukštyje, Pšavi istoriniame regione, teka į pietus pro Tianeti, prie Sioni užtvenkta, čia susidarė didelė Sioni vandens saugykla (plotas 2,8 km², sukaupto vandens kiekis - 325,4 milijonų m³), žemiau per mažesnę Iori vandens saugyklą, pasuka į pietryčius, teka per dar vieną - Dalis Mta vandens saugyklą, teka Gruzijos-Azerbaidžano siena, Azerbaidžane įteka į Mingečauri vandens saugyklą. Upę maitina daugiausia sniego tirpsmo ir lietaus vandenys. Upės vanduo naudojamas drėkinimui. Didžiausi intakai: Chašrula, Sagami, Sačure, Kusno, Čekuraantgorischevi, Adzedzi, Vašliani, Gorana, Gombori, Lapianchevi, Dzagliantchevi, Kalotchevi, Telianchevi, Čailuri, Ole. Kai kurie Iori žemupio intakai sausuoju metu laiku išdžiūsta.
Aukštupyje, iki Tianeti, Iori teka plačiu slėniu, sudėtingumas neviršija WW 2, žemiau upė teka lyguma.

Iori upės aukštupys Iori upės aukštupys Iori upės aukštupys
Iori upės aukštupys Iori upės aukštupys Iori upės aukštupys
Author:shtscompany Author:jaba1977 Author:G.N
© 2014 J.D.Endriukaitis