Mghvimevi vienuolynas

Mghvimevi vienuolynas (მღვიმევის მონასტერი) - nedidelis, Gruzijoje nelabai žinomas, Dievo Motinos Gimimo moterų vienuolynas, keletas kilometrų į rytus nuo Čiatura miesto.
Vienuolyną rasti nesunku - jis yra prie kelio į Sačchere, tik išvažiavus iš Čiatura, apie 2,5 km nuo miesto centro. Vienuolyno lankymas neribojamas, bet jis užsidaro 16:00.

Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas Įėjimas į Mghvimevi vienuolyną
Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas Įėjimas į Mghvimevi vienuolyną
Author:iraklykhor Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis

Aukštai ant stataus uolėto šlaito stovintis vienuolynas gerai matomas nuo kelio, į jį veda siauri vingiuoti laiptai, svarbu jų nepravažiuoti. Laiptai, padarę keletą kilpų, atves prie durų uoloje.
Nuo durų, olos gilumon, eina ilgas, iškirstas uoloje, arkos formos, tamsus tunelis. Juo pasieksime didelę olą, joje yra pagrindinė vienuolyno cerkvė. Tai vienintelė Gruzijoje cerkvė esanti natūralioje oloje - ji nėra žmonių iškirsta uoloje. Cerkvė įrengta netaisyklingų formų oloje, jos dalį užima stalagmitas - į dešinę nuo altoriaus. Jos pietinėje išorinėje sienoje išliko freska, rytinėje - bareljefas.

Tunelis vedantis į cerkvę Cerkvė oloje Stalagmitas cerkvėje
Tunelis vedantis į cerkvę Cerkvė oloje Stalagmitas cerkvėje
Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis

Iš šios olos galima patekti į išorinę galeriją, iškirstą uoloje. Šalia yra mažytė, VI amžiaus, Šv.Ekaterine cerkvė. Ji visa yra oloje, tik jos fasadas pastatytas iš akmens blokų. Fasadas gausiai dekoruotas raižiniais.
Kiek toliau rasime dviejų nefų bazilikos tipo cerkvę pastatytą iš akmens. Ji turi du įėjimus - iš pietų ir vakarų. Vakarinės durys nuo 1920 metų saugomos Valstybiniame Meno muziejuje. Medinės durys išraižytos reljefiniais, retai to tipo Gruzijoje randamais, ornamentais. Mokslininkų nuomone, duris XI amžiuje pagamino vietinis dailidė.
Cerkvė gausiai išpuošta gerai išsilaikiusiais raižiniais akmenyje. Cerkvės viduje yra XIII amžiaus freskos, laiko nepasigailėtos. Ant šiaurinės sienos, prastai išsilaikiusiose freskose pavaizduotas vienuolyno įkūrėjas Rača eristavas Rati Kachaberidze, jo brolis Nania ir žmona Rusudan.

Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas
Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas Mghvimevi vienuolynas
Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis

Nuo cerkvės galerija atves prie varpinės, už jos yra vienuolių celės, toliau eiti neleidžiama.
Nuo galerijos atsiveria Kvirila upės slėnis, bjauroki Čiatura miesto industrinės zonos vaizdai. Mghvimevi vienuolynas turbūt vienintelis Gruzijoje iš kurio matomi ne toks malonūs vaizdai.
Apie vienuolyno istoriją žinoma nedaug. Vienuolyną XIII amžiuje įkūrė Rača eristavas (kunigaikštis) Rati Kachaberidze, tuo metu valdęs Račą, didelę dalį Takveri (Lečchumi) srities, ir, gali būti, dabartinės Aukštutinės Imeretijos rajoną.

Freskos Mghvimevi vienuolyne Freskos Mghvimevi vienuolyne Mghvimevi vienuolynas
Freskos Mghvimevi vienuolyne Freskos Mghvimevi vienuolyne Mghvimevi vienuolynas
Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis Author:J.D.Endriukaitis
© 2015-18 J.D.Endriukaitis