Šavnabada vienuolynas

Šavnabada vienuolynas (შავნაბადას მამათა მონასტერი) - Šv.Giorgi vienuolynas yra netoli Kvemo Teleti ant Šavnabada kalno, 9 km į pietryčius nuo Tbilisio centro. Vienuolynas nesunkiai pasiekiamas: važiuojant keliu Tbilisi-Marneuli prie Kvemo Teleti kaimo yra posūkis į vienuolyną. Keliu nuo posūkio 2,3 km.
Vienuolynas veikia nuo 1992 metų.
Vienuolynas - gera apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria lygumos rytuose, Soganlugi kalnagūbris ir pietiniai Tbilisio rajonai.

Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze

1795 metais Aga-Muchamad-Chanui užėmus Tbilisį persai pradėjo plėšikauti ir žudyti. Nakčiai persai grįžo į savo stovyklą Soganlugi apylinkėse, netoli Šavnabada kalvos.

Pagal legendą, naktį stovykloje pasigirdo sprogimai, pasirodė raitelis išžudęs daug persų. Tai kartojosi beveik kiekvieną dieną. Persai norėjo sugauti ir nužudyti raitelį, bet pasirodė, kad tai neįmanoma. Išsigandę persų kariai paliko stovyklą. Jie nusprendė palikti Gruziją, bet pažadėjo kitąmet vėl sugrįžti ir nepalikti akmens ant akmens.

Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze Author:PlamenB

Gruzinai nusprendė, kad Dangaus raitelis kuris užpuolė persus buvo Šv.Giorgi, ir ant Šavnabada kalno pastatė Šv.Giorgi cerkvę.
Po metų Aga-Muchamad-Chanas vėl patraukė į Gruziją, bet pakeliui, nakvynės metu, nors ir gerai saugomas, buvo nužudytas savo palapinėje.

Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas Šavnabada vienuolynas
Author:PlamenB Author:PlamenB Author:PlamenB
© 2015 J.D.Endriukaitis