Kincvisi vienuolynas

Kincvisi vienuolynas (ყინწვისის მონასტერი) yra kalnuose, apie 3 km į pietryčius nuo Kincvisi kaimo, 8 km į pietvakarius nuo Kareli.
Vienuolyne stovi įvairiais laikotarpiais pastatyti pastatai, pagrindinis - Šv.Nikolozi cerkvė pastatyta XIII amžiaus pradžioje, Gruzijos istorijos ir architektūros Aukso amžiuje. Nuo kitų to laikotarpio vienuolynų skiriasi tuo, kad stovi toliau nuo pagrindinių kelių, kalnuose. Nuo kelio Tbilisi-Batumi iki jo apie 20 km.

Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Author:giorgi_kalandadze Author:გიგა.ქ Author:saunje.ge

Pagrindiniai vienuolyno pastatai pastatyti apie 1200 metus, nedidelė Šv.Marijos cerkvė pastatyta X amžiuje. Pagrindinė Šv.Nikolozi cerkvė pastatyta paskutiniais karalienės Tamaros gyvenimo metais. Išliko to laikotarpio freskos. XIII amžiaus freskų Gruzijoje labai mažai, jos - didžiausia vienuolyno įžymybė. Vėliau buvo pastatytas priestatas cerkvės vakaruose ir dar viena nedidelė cerkvė.

Vienuolynas stovi Aukštutinėje Saciciano srityje, kurią valdė kunigaikščiai Cicišvili. Kada vienuolynas buvo apleistas nežinoma, greičiausiai XVIII amžiuje. 1977 Ruisi ir Urbnisi metropolitas Jobas įkūrė čia moterų vienuolyną, 2001 metais vienuolynas tapo vyrų.
Vienuolyno pavadinimas kilęs nuo žodžio kinva (ყინვა) - šaltis. Vienuolyno pavadinimą galima išversti kaip "šalta ar ledinė vieta". Pavadinimas panašus į gruzinų Kazbeko pavadinimą - Mkinvarcveli. Kodėl vienuolynas taip pavadintas nežinoma.

Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Author:Maisuradze Author:Maisuradze Author:Maisuradze

Dabar Kincvisi tyli, jauki vieta, šventadieniais atgyjanti nuo mokinių ekskursijų. Vietovė yra kalnuose, miškinga, su tyru oru. Nedidelėje vienuolyno teritorijoje stovi kryžiaus-kupolo plano, į vartus pasisukusi šiaurine puse, Šv.Nikolozi cerkvė. Cerkvės durys irgi yra šiaurėje. Į kairę nuo durų yra stiklinis namelis - cerkvės parduotuvėlė, dešiniau - kažkokie griuvėsiai.
Cerkvės stogas naujas, metalinis. Jeigu užeiti vidun, pamatysime, kad cerkvės skliautai pleišto formos, kiek užaštrinti. Ši technologija - jau vėlyvoji gotika, tai reiškia, kad cerkvės viršutinę dalį perstatė apie XVI amžių.

Gruzija

Altorius yra kairėje pusėje, taip pat kairėje, ant šiaurinės sienos - garsioji freska kurioje atvaizduota karalienė Tamara. Be jos, čia pavaizduotas Zaza Panaskerteli - kunigaikščių Cicišvili giminės pradininkas. Tai vienas iš trijų išlikusių karalienės Tamaros atvaizdų. Kiti du - Vardzijoje ir Betanijoje. Atvaizdas Vardzijoje nutapytas karalienei esant gyvai, Kincvisi - nežinoma.
Čia yra dar viena freska, gal būt, netgi garsesnė kaip Tamaros atvaizdas. Tai "Kincvisi angelas" iš scenos su moterimis nešančiomis mirtas. Jis yra virš Tamaros, tarp langų. Angelas dėvi mėlyną chitoną ir žalią apsiaustą - drabužiai labai panašūs į angelo iš Rubenso paveikslo "Trejybė". Šį angelą dažnai piešia dailininkai, viena poetė netgi parašė eilėraštį.

Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas Kincvisi vienuolynas
Author:Maisuradze Author:David Galegashvili Author:Archil Kikvadze

Freskos cerkvėje išliko netolygiai. Veidai neryškūs, sunkiai įžiūrimi. Gali būti, kad tai musulmonų užkariautojų darbas - Tamerlano kariuomenė tikrai galėjo čia užklysti XV amžiuje.
Prie Šv.Nikolozi cerkvės stovi kiek vėliau pastatyta Šv.Giorgi cerkvė, jos išorė nėra įspudinga. Cerkvės vidus ištapytas, freskos nėra senovinės.
Šv.Marijos cerkvė stovi nuošaliau, labiau panaši į bokštą, negu į cerkvę. Tai seniausias vienuolyno pastatas, gaila, kad jos dalis nugriuvo į upelio griovą. Dabar cerkvė užlopyta lentomis. Jos viduje irgi yra senų freskų.
Pasiekti vienuolyną be automobilio sunkoka. Iš Kareli galima bandyti 8 km iki Kincvisi kaimo įveikti pakeleivingomis mašinomis ar vietine "maršrutke". Prie kaimo yra rodyklė į kairę, į Kincvisi vienuolyną. Apie 3 km ilgio kelias gana stačiai, vietomis serpantinais, kyla iki vienuolyno. Kelias atsiremia į automobilių stovėjimo aikštelę ir vienuolyno vartus.
© 2015 J.D.Endriukaitis