Šuamta vienuolynai

Šuamta (შუამთა) - vienuolynai yra šiaurės rytiniuose Gombori kalnagūbrio šlaituose, netoli kelio Telavi-Tbilisi, posūkis į juos yra apie 8,5 km į vakarus nuo Telavi centro.
Vienuolynai yra du: XVI amžiaus Achali Šuamta vienuolynas netoli kelio Telavi-Tbilisi, ir toliau, pasislėpęs miške, V amžiaus Dzveli Šuamta vienuolynas.

Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas
Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas
Author:Sergey Brandys Author:levan japoshvili Author:PlamenB

Achali Šuamta (ახალი შუამთა) (Naujoji Šuamta) vienuolynas yra apie 400 m nuo kelio Telavi-Tbilisi, prie kelio yra rodyklė.
Vienuolynas įkurtas XVI amžiaus 50-aisiais apleidus netoliese esantį Dzveli Šuamta vienuolyną. Jis mažiau įdomus negu Dzveli Šuamta vienuolynas, bet turi ir savo vertybių.
Vienuolynas yra veikiantis moterų vienuolynas, jame yra Dievo Motinos cerkvė ir keletas ūkinių ir gyvenamųjų pastatų. Tai kaip ir privati nuosavybė, todėl kartais reikia paprašyti vienuolių leidimo aplankyti vienuolyną, geriau be cerkvės apžiūros kitur nelandžioti.

Cerkvė, su charakteringa XVI amžiaus, kryžiais, fasado puošyba, pastatyta iš plytų. Cerkvė panaši į Gremi Archangelų cerkvę, architektūros požiūriu - nieko ypatingai vertingo joje nėra.
Pagrindinė cerkvės vertybė - XVII amžiaus freskos jos viduje. Be religinių siužetų yra Kachetijos karaliaus Levan ir jo žmonos Tinatin atvaizdai. Vidinės cerkvės arkos - gotikinės.
Vienuolyne yra kunigaikščio Aleksandro Čavčavadze ir Kachetijos karalienės Tinatin kapai.

Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas
Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas Achali Šuamta vienuolynas
Author:PlamenB Author:PlamenB Author:PlamenB

Vienuolyno istorija gal net ir įdomesnė už vienuolyną. 1520 metais susitarta ištekinti Gurijos kunigaikščio Mamia I Gurieli dukterį Tinatin už Kachetijos karaliaus Levan. Tinatin važiuojant į Kachetiją, už Gombori perėjos ji sustojo Dzveli Šuamta. Ten ji pamatė sedulos krūmą, kuris keletą kartų prieš tai jai prisisapnavo. Tame pačiame sapne jai įsakė pastatyti Dievo Motinos cerkvę toje vietoje, kurioje ji pamatys sedulos krūmą, ir Tinatin pastatė čia cerkvę.
Vėliau ji Gremi ištekėjo už karaliaus Levan, bet normalus šeimyninis gyvenimas truko tik devynis metus. 1529 metais Tinatin iniciatyva jie išsiskyrė, karalius iš jos ir jos vaikų atėmė visas palikimo teises.

Gruzija

Tinatin įsikūrė Šuamta ir tapo vienuole. 1591 metais Tinatin mirė, bet ji nenorėjo būti palaidota Gremi šalia jau mirusio karaliaus, todėl ją palaidojo vienuolyne. Marmurinė antkapinė plokštė yra ir dabar, joje yra išraižytas Bagrationi herbas. Šis atvaizdas laikomas seniausiu šio herbo variantu.
1846 metais vienuolyne palaidotas poetas, švietėjas, visuomenės veikėjas, kunigaikštis Aleksandras Čavčavadze.

Achali Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas
Achali Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas
Author:PlamenB Author:PlamenB Author:tofil44

Dzveli Šuamta (ძველი შუამთა) (Senoji Šuamta) vienuolynas yra miške, apie 2,5 km nuo posūkio į Achali Šuamta vienuolyną.
Vienuolyne yra V amžiaus bazilika, vienas iš anksčiausių krikščioniškos architektūros pavyzdžių Gruzijoje; VII amžiaus nedidelė kryžiaus-kupolo tipo cerkvė ir didesnė VII amžiaus kryžiaus-kupolo tipo cerkvė. Cerkvės pastatytos iš nedidelių akmenų, vietomis panaudota pemza.
Be cerkvių vienuolyne yra koplyčia ir ūkiniai pastatai.
Cerkvių viduje yra labai blogai išlikę freskų fragmentai. Vienuolyno cerkvės neseniai buvo restauruotos.
XVI amžiuje vienuolyną apleido, netoliese buvo pastatytas Achali Šuamta vienuolynas. XVIII amžiuje, valdant karaliui Erekle II, vienuolynas vėl pradėjo veikti.

Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas
Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas Dzveli Šuamta vienuolynas
Author:tofil44 Author:Sergey Brandys Author:tofil44
© 2016 J.D.Endriukaitis