Dzami (Mdzovreti) tvirtovė

Dzami (Mdzovreti) tvirtovė (ძამის (მძოვრეთი) ციხე) yra ant aukšto kalno dešiniajame Dzami upės krante, 600 m nuo Ortubani vienuolyno, 13,5 km į pietryčius nuo Kareli. Nuo Ortubani vienuolyno (iš kaimo tvirtovės nesimato) tvirtovę galima pasiekti į kalną kylančiu taku (apie 1 km) arba važiuoti apie 900 m Dzami trapekliu aukštyn, pasukti žvyrkeliu į kairę, kuris už 2 km atsiremia į tvirtovę.
Tvirtovę vadina įvairiai: turistiniuose žemėlapiuose - Zorveti, kelio rodyklės Ortubani kaime - Mzorveti vienuolynas, mokslinėje literatūroje dažniausiai Dzami tvirtove. Tvirtovė kartais vadinama ir Ortubani pilimi.

Dzami tvirtovė pastatyta ankstyvaisiais viduramžiais (manoma VII amžiuje) ant svarbaus kelio jungiančio Pietinę Gruziją su Šida Kartli. Istoriniuose šaltiniuose minima Abchazijos karaliaus Demetre (967-975) "Gruzijos istorijoje". Jo brolis Teodosijus, po pralaimėtos kovos dėl sosto, paprašė Dzami tvirtovės valdytojo Adarnerse Dzameli prieglobsčio. "Tada karalius Demetre pasiuntė kariuomenę ir stovėjo prie senos tvirtovės Dzami apie tris mėnesius". Galų gale Adarnerse ir Teodosijus pasidavė.

Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė
Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė

XI-XII amžiais tvirtovė priklausė vieningos Gruzijos karaliams. XII-XIII amžiuose tvirtovė priklausė kunigaikščiams Gamrekeli-Torelli. Mongolų valdymo laikais, karaliaujant Davidui VIII (1293-1311) tvirtovę neilgam užėmė osetinai. XIV amžiuje kunigaikščiai Gamrekeli-Torelli tvirtovę atsiėmė. Apie šimtmetį tvirtovę ir Dzami tarpeklio viršutinę dalį valdė Gamrekeli-Torelli giminė ir jos atšaka kunigaikščiai Džavakašvili, vėliau - kunigaikščiai Panaskerteli-Cicišvili.
1400 metų vasarą, po pralaimėto mūšio Tamerlano kariuomenei, Dzami tvirtovėje pasislėpė Gruzijos karalius Giorgi VII (1395-1407). Po 7 dienų apgulties, Tamerlano kariuomenė tvirtovę užėmė.

Gruzija

Nuo XV amžiaus pirmosios pusės Dzami tvirtovę ir visą slėnį valdė kunigaikščiai Cicišvili. XV amžiuje čia gyveno "Zaza Gydytojas", "namų išminčius" - Zaza Panaskerteli-Cicišvili, čia jis parašė medicinos knygą "Carabadine".
XVII amžiaus 40-aisiais Dzami tvirtovėje įsitvirtino sukilęs prieš Kartli karalių Rostomą kunigaikštis Nodaras Cicišvili. Karaliui, net su artilerijos pagalba, tvirtovės užimti nepavyko.
XVII-XVIII amžiuje tvirtovė buvo puolama turkų ir avarų, bet nepaimta. Tik vieną kartą, turkai, padedami išdaviko, užėmė tvirtovę.

Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė
Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė
Author:2PaCmakaveli

Tvirtovė (apie 22x18 m) pastatyta ne iškart. Jos statybos laikotarpius sunku išskirti. Pradžioje buvo pastatyta trikampio plano, su trimis bokštais, tvirtovė. Kiti bokštai ir gyvenamieji pastatai pastatyti vėliau. Atskiros tvirtovės dalys suremontuotos skirtingu metu.
Šiaurinio stačiakampio bokšto, kurio išliko tik trys aukštai, antrame aukšte yra įėjimas, židinys ir nišos. Pietinis bokštas stovi ant uolos krašto. Tvirtovės šiaurės vakaruose - trijų aukštų, elipsės formos bokštas; vakaruose - gyvenamieji pastatai. Pietrytiniame tvirtovės kampe - dvi, viena virš kitos, cerkvės. Tvirtovėje yra ir daugiau pastatų, šalia tvirtovės galima pamatyti senovinius keraminius vamzdžius.
Tvirtovėje dabar įsikūrė vienuolynas, ji po truputį remontuokama. Prie tvirtovės, nedideliuose mediniuose nameliuse, gyvena 5 vienuoliai. Gražiai paprašius, vienuoliai gali jus pavedžioti po tvirtovę, parodyti rastus akmeninius sviedinius ir kitas įdomybes. Tvirtovėje kadaise buvo dvi vyno saugyklos (marani), kurias planuojama atstatyti. Pasniko metu čia neleidžiama lankytis moterims.

Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė
Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė Dzami (Mdzovreti) tvirtovė
Author:Janjaria Author:Janjaria Author:Janjaria
© 2015 J.D.Endriukaitis