Rača - Lečchumi

Rača-Lečchumi sritis Rača-Lečchumi municipalitetai

Rača-Lečchumi (რაჭა-ლეჩხუმი) - tai Gruzijos Šveicarija. Oficialiai sritis vadinama Raėa-Lečchumi ir Kvemo Svaneti. Sritis kalnuota, jai priklauso du Rača municipalitetai ir po vieną Lečchumi ir Svaneti municipalitetą. Kvemo (žemutiniai) svanai pagal kultūrą truputį skiriasi nuo zemo (aukštutinių) svanų, istoriškai jie buvo arčiau civilizacijos. Račos ir Lečchumi, atrodo, mažiausiai žinomos Gruzijos etninės grupės. Apie chevsurus ir svanus girdėjo dauguma, o kas žinoma apie račiečius? Beveik nieko, nors apie juos ir filmą nufilmavo.
Srities plotas - 4 954 km², gyventojų skaičius 51 000 (2002), administracinis centras - Amblorauri miestas. Srityje yra 6 miestai ar miesteliai: Amblorauri, Oni, Cageri, Kvaisa, Lentechi, Kcharistvala ir 251 kaimas.
Rača-Lechhumi daug žalumos - beveik visi kalnai apaugę mišku. Gruzinai mėgsta čia lankytis. Labai mėgstamas kalnų kurortas Šovi, kuriame atostogaujančius vadina "šovinistais" :). Anksčiau alpinistai mėgo bazinę stovyklą Zesko Žemutinėje Svanetijoje, kuri dabar po truputį atsigauna.
Už Gruzijos ribų Rača kalnai mažiau žinomi - turistų dėmesį patraukia daugiau išreklamuota Aukštutinė Svanetija.
Rača kalnai gerai matomi iš Imeretijos. Jie matosi iš Čiatura, Tkibuli, Gelati vienuolyno, nuo Bagrati katedros Kutaisyje. Taigi jų ieškoti nereikia.

Kaip patekti

Yra trys pagrindiniai variantai. Pirmasis - iš Kutaisio per Ckaltubo, Cageri, Lentechi ir toliau blogu keliu per kalnus į Aukštutinę Svanetiją. Šis kelias populiarus tarp keliaujančių visureigiais į Aukštutinę Svanetiją. Antrasis - iš Kutaisio per Tkibuli, per labai įspūdingą perėją į Amblorauri ir toliau per Oni iki Šovi kurorto. Toliau kelias, vadinamas Osetinų karo keliu, kyla į Mamisoni perėją ir nusileidžia į Šiaurės Osetiją. Dėl suprantamų priežasčių kelias užminuotas ir uždarytas. Tarp kitko, osetinai-rusai užgrobė nemažą Oni municipaliteto dalį su Kvaisi miestu, ir siena eina kažkur tarp Kvaisi ir Oni. Į Oni iš Sačchere vasarą galima patekti takais per perėjas. Trečiasis - iš Kutaisio Rioni upės tarpekliu iki Amblorauri ir toliau kaip antrame variante. Nors kelias - vietomis labai duobėtas ir sugadintas asfaltas, bet labai vaizdingas.

Gruzija
Lankytinos vietos, įdomybės

Vienuolynai, cerkvės, tvirtovės. Turistiniuose žemėlapiuose pažymėta apie 40 cerkvių, iš tikro jų yra daugiau. Žinomiausios - Nikorcminda soboras, Barakoni cerkvė, Udabno vienuolynas ir Oni sinagoga, nedidelis pusiau apleistas Gveso vienuolynas Cageri mieste.
Daugaiusiai tvirovių Cageri municipalitete: Isunderi, Sosilei, Muri, Dadiani, Kvaciche ir Minda. Bendra visų tvirtovių savybė - jos nedidelės ir labai apleistos. Įprastai tai bokštas ir griuvėsiai apaugę krūmais.
Etnografija. Srityje gyvena trys gruzinų etninės grupės kurios gana skiriasi viena nuo kitos. Tai svanai, lečchumiečiai ir račiečiai. Svanai gana stambūs, labai "dalykiški". Lečchumiečiai - neaukšti ir kresni. Juos gana lengva pažinti pagal veidus ir figūrą. Račiečiai - įpatinga žmonių kategorija. Bendraujant su račiečiais būkite pasiruošę, kad jiems reikės ilgai aiškinti kol jus supras, jie lėtai sprendžia.
Muziejai. Jų nėra daug. Tai Amblorauri Meno muziejus, Oni muziejus (labai rekomenduoju aplankyti), Lentechi muziejus (pastatas - svanų bokšto formos), Cageri Istorijos muziejus ir Futieti mokyklos muziejus netoli Amblorauri.
Vynas. Rača vienintelis Vakarų Gruzijos regionas į kurį organizuojami vyno turai. Tai, aišku, garsiosiojo Chvančkara vyno nuopelnas, kurį gamina Amblorauri municipalitete. O egzotiški Lentechi municipaliteto vynai iš viso mažai žinomi.
Račoje gaminami pusiau saldūs vynai - Chvančkara, Usachelauri, Tviši, Odžaleši, Tera ir kiti. Bet tai nereiškia, kad jie lengvai randami. Parduotuvėse Račos vynus dažniau rasite Kutaisyje ar Tbilisyje, negu Račoje. Vietiniai čia daugiausia geria Colikauri, nors reikia pripažinti, kad Lečchumio Colikauri labai neblogas. Legendinį Chvančkarą galima rasti "Bugeuli" gamykloje prie Amblorauri ar paieškoti Chvačkara kaime.

Gamta

Reikėtų atkreipti dėmesį į kalnagūbrį skiriantį Rača nuo Sačchere municipaliteto. Tai labai gražūs kalkakmenio kalnai, su daugybe urvų ir įspūdingų uolų. Kalbama, kad ten ruošiamasi įkurti Nacionalinį parką, ir markiruoti maršrutus. Bet pakol kas jie "laukiniai" ir nedaug lankomi.
Pagrindinio Kaukazo kalnagūbrio ledynai kažkodėl taip pat lankomi nedažnai. Srities vakaruose yra labai įdomus Aschi plokštikalnis, beveik visai nelankomas turistų.

© 2014 J.D.Endriukaitis