Marneuli municipalitetas

Marneuli municipaliteto žemėlapis

Marneuli municipalitetas (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) yra Kvemo Kartli srityje, vakaruose ribojasi su Bolnisi municipalitetu, šiaurėje - su Tetrickaro, šiaurės rytuose - su Gardabani municipalitetais. Municipaliteto pietinė riba - Gruzijos-Armėnijos ir Gruzijos-Azerbaidžano sienos. Municipaliteto plotas - 935 km².
Municipaliteto landšaftai: Algeti lygumoje (270-400 m virš jūros lygio) vyrauja pusiau stepės ir stepės; priekalnės apaugusios ąžuolų-skroblų miškais; kalnų apačioje auga ąžuolų-skroblų miškai, aukščiau - buko miškai.
Municipaliteto šiaurėje driekiasi kalvų grandinė, aukščiausias taškas - 788 m.
Municipaliteto vakaruose driekiasi Loki kalnagūbris neviršijantis 1488 m (Chasron kalasi kalnas).
Municipaliteto rytinėje pusėje, pietuose driekiasi neaukštas ir neilgas (18 km) Babakari Seri kalnagūbris. Aukščiausias taškas - Tarsi kalnas (884 m).

Didesnėje municipaliteto dalyje šiltas stepių klimatas. Vidutinė metinė temperatūra 12° C, sausio -0,3° C, liepos 24° C, absoliutus maksimumas 40° C. Vidutinis metinis kritulių kiekis 490-550 mm. Daugiausiai kritulių iškrenta gegužę, mažiausiai - gruodį.
Kalnagūbriuose klimatas yra nuosaikiai šiltas ir nuosaikiai drėgnas, vasaros karštos.
Municipalitete gyvena 117 700 žmonių, dauguma - azerbaidžaniečiai (86,4%), gruzinų - 7.8%, armėnų - 5.2%. Rajone yra 72 gyvenvietės, tarp jų 1 miestas, 1 miestelis ir 70 kaimų. Didžiausi kaimai - Sadachlo (9500 gyventojų), Kizil-ailo (7100 gyventojų), Algeti (5000 gyventojų).
Rajono azerbaidžanietiškas, musulmoniškas, garsus pomidorais, primena Turkiją - visur vakare geriama arbata, daugybė čaichanų. Plačiausiai paplitusi pavardė Gruzijoje yra Mamedov. Tik vietiniai armėnai arbatos iš principo negeria.
Lankytinų objektų municipalitete nėra daug - keletas vienuolynų, cerkvių ir tvirtovių likučių.
Per rajoną eina du pagrindiniai keliai - Tbilisi-Jerevanas ir Tbili-Baku ir gana tankus rajoninės reikšmės kelių tinklas.

Chožorni cerkvė Chožorni cerkvė Chožorni tvirtovė
Chožorni cerkvė Chožorni cerkvė Chožorni tvirtovė
Author:Yervand Davtyan Author:Yervand Davtyan Author:Yervand Davtyan

Marneuli (მარნეული) - miestas, municipaliteto administracinis centras, 36 km nuo Tbilisio. Plačiau Marneuli miestas
Achkepri (ახქერფი) - armėnų kaimas municipaliteto pietvakariniame kampe, Loki kalnagūbrio šiauriniuose šlaituose, prie Achkepri upės (Bolnisisckali intako), 1019 m virš jūros lygio, 35 km į pietvakarius nuo Marneuli. 2002 metais kaime gyveno 742 žmonės.
Kaimo pavadinimas iškreiptas armėniškas Ak-Kepriu (Baltas tiltas). Iš Marneuli per Šaumiani į kaimą eina žvyrkelis, kaimą galima pasiekti ir iš Sadachlo, prastos kokybės žvyrkeliu einančiu palei Gruzijos-Armėnijos siemą. Į kaimą važiuoja maršrutiniai mikroautobusai iš Tbilisio.
Prie kaimo yra vietinis Gruzijos-Armėnijos sienos perėjimo punktas, į rytus nuo kaimo XI amžiaus Choranašat vienuolyno liekanos, į pietvakarius Chudžabi vienuolynas. Plačiau Chudžabi vienuolynas

Gruzija

Cerakvi (წერაქვი) - kaimas Loki kalnagūbrio šiauriniame šlaite, prie Šulaveri upės (Chrami dešiniojo intako) dešiniojo intako, 980 m aukštyje, 23 km į pietvakarius nuo Marneuli. Netoli kaimo yra įdomus Cerakvi vienuolynas. Plačiau Cerakvi vienuolynas
Chožorni (ხოჟორნი) - kaimas municipaliteto pietuose, prie pat Gruzijos-Armėnijos sienos, Banošisckali upės (Debeda intako) aukštupyje, 30 km į pietus nuo Marneuli.
IV-VII amžiuje Chožorni buvo gyvenvietė, manoma, svarbus religinis centras (yra išlikusi X amžiuje pastatyta cerkvė). Nemaža apgriuvusi cerkvė yra kaimo pietiniame pakraštyje kryžiaus-kupolo tipo, ant jos sienos yra pažeistas armėniškas užrašas, ant pietinių vartų viršaus yra kitas armėniškas užrašas. Prie jos yra kitų senovinių pastatų likučiai. Į pietus nuo kaimo, ant kalvos yra Chožorni (Menzil Kachi) tvirtovės liekanos.

Copi tvirtovės kalnas Copi nuo tvirtovės kalno Gagi tvirtovė
Copi tvirtovės kalnas Copi nuo tvirtovės kalno Gagi tvirtovė
Author:logi-84 Author:logi-84 Author:augrabis

Citeli Chidi - Kirmizi Korpu (წითელი ხიდი - Qırmızı Körpü) - pagrindinis Gruzijos-Azerbidžano sienos perėjimo punktas. Plačiau Citeli Chidi
Copi (წოპი) - nedidelis azerbaidžaniečių kaimas 6 km į vakarus nuo Sadachlo, 28 km į pietus nuo Marneuli. Prie kaimo, ant kalnelio yra cerkvės griuvėsiai, kaimo rytuose - senos musulmonų kapinės. Į šiaurę nuo kaimo, ant uolėto kalno yra Copi tvirtovė ( წოფის ციხე). Nustatyta, kad šio kalno apylinkėse žmonės gyveno jau ankstyvojo paleolito laikais. Prie tvirtovės buvo vėlyvojo Bronzos Amžiaus ir ankstyvojo Geležies Amžiaus gyvenvietės, čia stovėjo megalito tvirtovė.
Copi tvirtovė gyvavo VI-XIII amžiuje. Tvirtovės griuvėsių liekanas supa skardžiai, jos statybai buvo panaudoti ankstesnės megalito tvirtovės akmenys. Čia yra gyvenamųjų namų ir nedidelės VI-VII amžiaus cerkvės liekanos.
Kušči (კუშჩი) - azerbaidžaniečių kaimas Debedi upės dešiniajame krante, 320 m aukštyje, 19 km į pietus nuo Marneuli. 2002 metais kaime gyveno 452 žmonės.
Į pietvakarius nuo kaimo, ant kalvos, yra Gagi tvirtovė (გაგის ციხე). Tvirtovė pirmą kartą minima XI amžiuje. Armėnų istorikas Vardanas XIII amžiuje rašė, kad tvirtovę pastatė armėnų Tašir-Dzoraget karalystės karalius Gagikas I (990-1020). Ištyrus tvirtovės griuvėsius nustatyta, kad tvirtovė pastatyta žymiai anksčiau, gali būti, kad Gagikas I tvirtovę tik atnaujino.
Tvirtovė stovėjo prie svarbaus prekybinio kelio, pastatyta buvusios įtvirtintos Bronzos Amžiaus gyvenvietės vietoje. XII-XIII amžiuje tvirtovę valdė feodalai Gagelebi. Nuo XIV amžiaus tvirtovė neminima.

Gagi tvirtovė Gagi tvirtovė Gagi tvirtovė
Gagi tvirtovė Gagi tvirtovė Gagi tvirtovė
Author:augrabis Author:augrabis Author:augrabis

Opreti (ოფრეთი) - kaimas šiauriniame Loki kalnagūbrio šlaite, prie Šulaveri upės, 1070 m aukštyje, 30 km į pietvakarius nuo Marneuli. 2002 metais kaime gyveno 158 žmonės.
Prie kaimo yra išlikęs Gruzijos architektūros paminklas - Goruli kompleksas. Jame išliko tvirtovės bokštas (XVII amžius), gyvenamieji pastatai, dvi XVI-XVII amžiaus cerkvės.
Sadachlo (სადახლო) - didelis azerbaidžaniečių kaimas Debeda upės dešiniajame krante, prie kelio Tbilisis-Jerevanas, 27 km į pietus nuo Marneuli. Prie kaimo yra pagrindinis Gruzijos-Armėnijos sienos perėjimo punktas. Plačiau Sadachlo/Bagratašen
Sioni (სიონი) - kaimas kairiajame Šulaveri upės krante, 710 m aukštyje, 23 km į pietus nuo Marneuli, 7 km į pietus nuo Šaumiani. 2002 metais kaime gyveno 351 žmogus.
Į šiaurę nuo kaimo yra išlikusi ankstyvųjų viduramžių cerkvė.
Šaumiani (შაუმიანი) - nedidelis armėnų miestelis prie Šulaveri upės, 14 km į pietus nuo Marneuli. Plačiau Šaumiani

Opreti cerkvė Opreti cerkvė Sioni kaimo cerkvė
Opreti cerkvė Opreti cerkvė Sioni kaimo cerkvė
Author:OPRETTI Author:OPRETTI Author:edward2004
© 2015 J.D.Endriukaitis