Natlismcemeli vienuolynas

Natlismcemeli vienuolynas (ნათლისმცემლის მონასტერი) - Jono Krikštytojo vienuolynas, David Garedži vienuolyno komplekso dalis, 12 km į šiaurės vakarus nuo Šv.David Lavra. Vienuolyną galima pasiekti keliu Rustavi-Džandari-David Garedži keliu iš Rustavi arba per Udabno iš Sagaredžo. Nuo Rustavi keliu - apie 33 km. Nuo Džandari (15 km) kelias gruntinis. Iš Udabno pradžioje važiuojama keliu į pagrindinį David Garedži vienuolyną - David Lavra. Už 8 km bus posūkis į dešinę, nuo jo gruntiniu keliu iki vienuolyno 4 km.

Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Author:Ivane Goliadze Author:Ivane Goliadze Author:Ivane Goliadze

Vienuolyną VI-VII amžiuje įkūrė Šv.Davido mokinys Lukiane. Vienuolynas iškirstas jūros kalkakmenio uolų masyve. Verta paminėti neįprastus aukštus kambarius ir didelę pagrindinę cerkvę. Cerkvės šiaurinėje pusėje yra nedidelė patalpa su pagrindine sale sujungta dviem arkomis. Cerkvėje yra XVIII amžiaus altorius. Į pietus nuo pagrindinės cerkvės yra mažesnė cerkvė, į kurią galima patekti laiptais iškirstais uoloje. Prie pagrindinio įėjimo į cerkvę stovi varpinė ir bokštas. Ant cerkvės sienų išlikusi XII amžiaus pirmosios pusės tapyba.

Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Author:Manuchar GHavtadze Author:Ivane Goliadze Author:Manuchar GHavtadze

Vienuolynas veikiantis, automobilį reikia palikti prie vartų ir į vienuolyną eiti pėsčiomis. Į urvus uoloje lankytojai įprastai neįleidžiami. Prie akmeninio bokšto veda takas, į bokštą galima patekti per nedidelę olą. Bokšte tamsu, čia gyvena šikšnosparniai. Prie bokšto yra tunelis vedantis žemyn, prie vienuolių olų, bet juo eiti neleidžiama.

Jeigu eiti taku į kairę nuo vienuolyno, prie jo yra keletas vandens rezervuarų ir nedidelė ola, kurioje prieš keletą dešimtmečių gyveno vienuolis Serapion. Dabar jis palaidotas cerkvėje, jo ola yra garbinama vieta.

Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas Natlismcemeli vienuolynas
Author:Ivane Goliadze Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze
© 2015 J.D.Endriukaitis