Aragvi baseino upės

Aragvi upės baseinas

Aragvi (არაგვი) - upė Gruzijoje, Dušeti ir Mccheta municipalitetuose, Mtkvari upės kairysis intakas. Upės ilgis 112 km, baseino plotas - 2724 km². Prasideda vulkaniniuose kalnuose į šiaurės vakarus nuo Gudauri, aukštupyje vadinama Mtiuleti (Baltoji) Aragvi. Prie Pasanauri įtekėjus Gudamakri (Juodoji) Aragvi, keičia pavadinimą į Aragvi. Įteka į Mtkvari prie Mccheta miesto, 445 m aukštyje. Didžiausi intakai: Aragvistavi, Chadisckali, Sončoschevi, Gvidake, Pšarischevi, Chochischevi, Čirikischevi, Chevša, Gudamakri Aragvi, Dgalischevi, Didi Džacha, Arkala, Chorchula (16 km), Pšavi Aragvi, Cirdalischevi, Dušetischevi, Lazviantchevi, Abanoschevi, Širichevi, Achatnischevi, Tezami (28 km, 1,25 m³/s), Narekvavi (47 km, 277 km², 1,86 m³/s). Upė aukštupyje ir vidurupyje - kalnų upė, žemupyje teka Muchrano-Saguramo lyguma. Upė maitinama amžino sniego ir sniego tirpsmo, lietaus ir gruntinių vandenų. Gruntiniai vandenys sudaro 40-70% viso metinio upės nuotėkio, lietaus ir sniego tirpsmo - nuo 16% iki daugiau kaip 30%. Vanduo upėje pakyla pavasarį, aukštas vandens lygis, įprastai, išsilaiko iki rugpjūčio vidurio. Dažni potvyniai po ilgalaikio lietaus rudenį. Pavasarį upe nuteka 39.3%, vasarą - 30.8%, rudenį - 19.5%, žiemą - 10,4% viso metinio vandens kiekio. Upė neužšąla. Aragvi per metus nuteka 1.5 mlrd. m³ vandens, kuris naudojamas Saguramo lygumos drėkinimui. Aragvi upės slėniu eina Gruzinų Karo kelias.

Prie Žinvali ant upės pastatyta didžiausia Gruzijoje užtvanka - 102 m aukščio ir 415 m ilgio. Aukščiau užtvankos susidarė Žinvali vandens saugykla - tvenkinys, kuriame susikaupia 370-520 mln. m³ vandens. Iš šio tvenkinio, 36,7 km ilgio vamzdžiu, tiekiamas vanduo Tbilisio miestui. Žinvali hidroelektrinės galingumas - 130 MW.
Pasanauri (santaka su Gudamakri Aragvi) - tiltas prieš Ananuri. Atkarpos ilgis - 21 km. Upė teka platoku slėniu, protakomis, vietomis viena vaga, nuolydis didelis. Upės plotis 10-30 m. Upėje galingos, didelio kritimo rėvos, prispaudimai posūkiuose, stovinčios bangos. Ryškiai išreikštų slenksčių nėra. Sudėtingumas WW 2/2+, esant aukštam vandens lygiui vietomis gali siekti WW 3-/3. Reikėtų saugotis gelžbetoninių blokų vagoje, dažniausiai esančių prispaudimų vietose. Upės slėniu eina Gruzinų Karo kelias.

Mtiuleti ir Gudamakri Aragvi santaka Aragvi upė Aragvi upė netoli žiočių
Mtiuleti ir Gudamakri Aragvi santaka Aragvi upė Aragvi upė netoli žiočių
Author:chokhela Author:besik nibladze Author:heidegreen

Mtiuleti Aragvi, Tetri (Baltoji) Aragvi (მთიულეთის არაგვი, თეთრი არაგვი) - upė Gruzijoje, Kazbegi ir Dušeti municipalitetuose, pagrindinė Aragvi upės ištaka. Upės ilgis 41 km, baseino plotas - 339 km². Vidutinis debitas prie Pasanauri 12,2 m³/s. Prasideda šiaurės rytinėje ugnikalnių plokštikalnės dalyje, 3180 m aukštyje. Sutekėdama su Gudamakari Aragvi prie Pasnauri sudaro Aragvi upę. Didžiausi intakai: Aragvistavi, Chadisckali, Sončoschevi, Gvidake, Pšarischevi, Chochischevi, Čirikischevi, Chevša. Upė maitinama gruntinių, lietaus, sniego tirpsmo, ir nedidele dalimi, ledynų tirpsmo vandenų. Aukštas vandens lygis upėje būna nuo balandžio iki rugpjūčio, žiemą upė nusenka. Pavasarį-vasarą upe nuteka 60-65%, rudenį - 19-20%, žiemą - 17-18% viso metinio vandens kiekio.

Gruzija

Tiltas prie Čochelini kaimo (kr. intakas Čirikischevi, dš. intakas Čochischevi) - Pasanauri (santaka su Gudamakri Aragvi). Atkarpos ilgis - 8,8 km. Upė teka platoku slėniu, vietomis protakomis, vietomis viena vaga, nuolydis didelis. Upės plotis 15-20 m, protakose gali susiaurėti iki 5 m. Upėje galingos, didelio kritimo rėvos, prispaudimai posūkiuose, stovinčios bangos. Ryškiai išreikštų slenksčių nėra. Sudėtingumas iki WW 2+, esant aukštam vandens lygiui gali siekti WW 3-. Reikėtų saugotis gelžbetoninių blokų vagoje, dažniausiai esančių prispaudimų vietose. Upės slėniu eina Gruzinų Karo kelias.

Mtiuleti Aragvi aukštupys Tetri (Baltoji) Aragvi Mtiuleti ir Gudamakri Aragvi santaka
Mtiuleti Aragvi aukštupys Tetri (Baltoji) Aragvi Mtiuleti ir Gudamakri Aragvi santaka
Author:Manuchar GHavtadze Author:Alex Mestiashvili Author:Lasha_Gabelia

Gudamakri Aragvi, Šavi (Juodoji) Aragvi (გუდამაყრის არაგვი, შავი არაგვი) - upė Gruzijoje, Dušeti municipalitete, viena iš Aragvi upės ištakų. Upės ilgis 30 km, baseino plotas - 240 km². Vidutinis debitas žiotyse 7,96 m³/s. Prasideda Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio pietiniuose šlaituose, vakariniame Čauchi kalno šlaite, 2940 m aukštyje. Sutekėdama su Mtiuleti Aragvi prie Pasnauri sudaro Aragvi upę. Didžiausi intakai: Boseli, Bakurchevi (14 km, 60,2 km²), Lutchubi. Upė maitinama sniego tirpsmo, lietaus ir gruntinių vandenų. Aukštas vandens lygis upėje būna pavasarį-vasarą, žiemą upė nusenka.

Gudamakari Aragvi ir Lutchubi santaka Gudamakari Aragvi Šavi (Juodoji) Aragvi
Gudamakari Aragvi ir Lutchubi santaka Gudamakari Aragvi Šavi (Juodoji) Aragvi
Author:cherkezo Author:Max Ben Author:gelagela

Pšavi Aragvi (ფშავის არაგვი) - upė Gruzijoje, Dušeti municipalitete, Aragvi upės kairysis intakas. Upės ilgis 56 km, baseino plotas - 946 km². Vidutinis debitas žiotyse 22,5 m³/s. Upė prasideda Tušeti-Chevsureti Kaukazo kalnų pietvakariniuose šlaituose, 2895 m aukštyje. Įteka į Aragvi (Žinvali vandens saugyklą). Upė maitinama sniego tirpsmo, lietaus ir gruntinių vandenų. Aukščiausias vandens lygis upėje būna šiltuoju metų laiku, nuo rugsėjo iki kovo - žemas vandens lygis, spalį - dažni lietaus potvyniai. Vandens temperatūra upėje vasarą nepakyla daugiau kaip 16-17° С.
Pšavi Aragvi yra pagrindinė Pšavi istorinio regiono upė. Didžiausi upės intakai: Botanasckali, Asischevi, Bogončarischevi, Cacada, Vareula, Maturchevi (Maturisckali), Tetracheva, Naroula, Chatischeva, Orckali, Chevsureti Aragvi, Orckali Aragvi, Betičdilisckali, Apšosckali, Kacalcheura, Vanchevi, Čarglula.
Maturchevi (dešinysis intakas) - Pšavi Aragvi ir Chevsureti Aragvi santaka. Atkarpos ilgis - 10,4 km. Sezonas - gegužė-liepa, kitu metu - po ilgesnio lietaus. Sudėtingumas - WW 2+/3+. Debitas vasarą - 15-19 m³/s. Vidutinis nuolydis - 18 m/km.
Iki tilto prie Šuapcho kaimo upė teka kanjone, kelias eina dešiniu upės krantu, apie 200 m aukštyje virš upės. Slalomas tarp nedidelių akmenų. Yra dvi sudėtingesnės atkarpos. Abiejų jų orientyrai - iš dešinės įtekantys upeliai. Visa atkarpa - smagi non-stop. Žemiau tilto upė paprastesnė, bet būkite atsargūs - per upę yra žemų tiltukų ir vagoje įkritusios metalinio tilto nuolaužos. Gali būti užvartų.
Pšavi Aragvi ir Chevsureti Aragvi santaka - Žinvali vandens saugykla. Atkarpos ilgis - 29,8 km. Pirmus 5,2 km iki antro kelio tilto (kelias pereina į kairįjį upės krantą) upė teka siaurame tarpeklyje, vagoje ištisinės didelio kritimo rėvos, akmenys, vietomis nedidelės bačkos, stovinčios bangos, keletas nestiprių prispaudimų. Ryškiai išreikštų slenksčių nėra. Gali būti į vagą įvirtusių medžių. Sudėtingumas - apie WW 3.
Žemiau apie 10 km upės slėnis paplatėja, upė paprastesnė - teka protakomis tarp žvyro salų. Reikėtų saugotis įkritusių į vagą ar žemai palinkusių virš upės medžių.
Žemiau upės slėnis susiaurėja, 3 km iki Magarockari kaimo keletas nesudėtingų lokalinių slenksčių, prispaudimų ir akmenuotų galingų rėvų. Sudėtingumas - apie WW 2+.
Žemiau, iki vandens saugyklos, upė teka protakomis, rėvos, nestiprūs prispaudimai, upės sudėtingumas neviršija WW 2.

Pšavi Aragvi Pšavi Aragvi Pšavi Aragvi
Pšavi Aragvi upė Pšavi Aragvi upė Pšavi Aragvi upė
Author:Archil Kikvadze Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze

Chevsureti Aragvi (ხევსურეთის არაგვი) - upė Gruzijoje, Dušeti municipalitete, Pšavi Aragvi upės dešinysis intakas. Upės ilgis 24 km, baseino plotas - 305 km². Vidutinis debitas žiotyse 7,9 m³/s. Upė prasideda Didžiojo Kaukazo kalnagūbrio pietvakariniame šlaite, 2635 m aukštyje. Įteka į Pšavi Aragvi upę. Didžiausi intakai: Akušoschevi (12,8 km, 34,9 km²), Blosckali, Roškisckali (11 km, 47 km², 1,5 m³/s), Gudanisčala, Likokischevi. Upė maitinama sniego tirpsmo, lietaus ir gruntinių vandenų. Aukščiausias vandens lygis upėje būna pavasarį-vasarą, rudenį - dažni lietaus potvyniai, žiemą upė nusenka.
Kairysis intakas Roškisckali (juo eina kelias į Šatili) - Chevsureti Aragvi ir Pšavi Aragvi santaka. Atkarpos ilgis - 14 km, dvi dalys po 7 km. Sudėtingumas WW 4/4+ (5). Kritimas: pirmos dalies 140 m, vidutinis nuolydis 20 m/km; antros dalies 120 m, vidutinis nuolydis 17 m/km. Debitas vasarą apie 17-25 m³/s.
Atkarpą galima padalinti į dvi dalis: pirmoji nuo starto vietos iki Korša kaimo, antroji - nuo Korša iki Pšavi Aragvi.
Atkarpa prasideda sudėtingu slenksčiu su 4 m aukščio nuopyla, žemiau nuopylos - 150 m ilgio "kalnelis" su chaotiškai išsimėčiusiais rieduliais vagoje. Slenksčio žvalgybai reikia nuo kelio per krūmus nusileisti prie upės ir palaipioti didžiuliais rieduliais. Visoje atkarpoje žvalgyba ir apsinešimai patogesni dešiniu krantu, kairiu - tik kai kada.
Žemiau slenksčio upės atkarpa su žemesnėmis nuopylomis ir slalomu tarp riedulių. Visi pirmos dalies slenksčiai matosi nuo kelio. Sudėtingesni slenksčiai yra 2: pirmasis su 4 m aukščio nuopyla ir antrasis - minikanjone, S formos upės posūkiuose. Antrąjį geriau išžvalgyti, ir įsidėmėti sietuvą prieš jį, važiuojant į starto vietą. Slenksčio orientyras iš vandens: upė susispaudžia į kanjoną, kairysis posūkis, nuolydis padidėja. Slenkstyje dažnai būna užstrigusių rąstų. Žemiau slenksčio upė truputį paprastesnė.
Antroji dalis. Šios dalies slenksčių nuo kelio nesimato. Pradžioje upė nesudėtinga - teka tarp krūmų ir betoninių sienelių. Už 1 km nuo seno pusiau sugriuvusio tilto prasideda apie 1,5 km ilgio, didelio nuolydžio, su akmenimis ir rieduliais vagoje, labai techniška, upės atkarpa, kuri non-stop tęsiasi iki pat santakos su Pšavi Aragvi. Plaukimą galima baigti upių santakoje. Dėmesio - upėje gali būti užvartų.

Chevsureti Aragvi upė Chevsureti Aragvi upė Chevsureti Aragvi upė
Chevsureti Aragvi upė Chevsureti Aragvi upė Chevsureti Aragvi upė
Author:Revaz Zhghenti Author:Manuchar GHavtadze Author:Manuchar GHavtadze
© 2014 J.D.Endriukaitis